Židovské muzeum Praha

Zjednodušili jsme prezentaci historických artefaktů - Výstavní aplikace v rámci expozice Maiselovy synagogy

Dotykové kiosky umístěné v Maislově synagoze umožňují listovat starými rukopisy. Listování provází animace překlápění listů, která umocňuje efekt z prohlížení. Významně cenné rukopisy tak mohou zůstat v bezpečí depozitáře, avšak návštěník má možnost jednotlivá díla podrobně zkoumat i díky funkci přiblížení.

Interaktivní mapa

V rámci otevření nového informačního a rezervačního centra Židovského muzea v Praze jsme vytvořili interaktivní mapu významných židovských památek. Interaktivní mapa umožňuje snádné a intuitivní dotykové ovládání. Hlavním cílem je přehledně představit památkové objekty spadající nejen pod správu Židovského muzea v Praze. Prezentace je rozdělena do čtyř čtyřech hlavních kategorií: Pražské židovské město – památky a expozice, Pražské židovské město – body zájmu, Další židovské památky v Praze, Vybrané židovské památky v ČR. Zajímavostí je i skutečnost, že si přítomní návštěvníci mohou uložit do telefonu adresu konkrétní památky prostřednictvím automaticky generovaného QR kódu.