Zjednodušili jsme komunikaci pomocí pasivní optické sítě GPON.

Výstavbou GPON sítí s pokročilou optickou kabeláží jsme nahradili stávající síť, kterou tvořila směs vláken a metalických linek různého stáří a kvality. Tato technologie splňuje provozní požadavky nemocnice a přinesla významné úspory. Náklady na hardware se snížily o 40 procent a celá síť je tak méně energeticky náročná v porovnání s tradičními ethernet systémy. Nová síť reflektuje potřeby nemocnice na mnoho let, akceptuje potřeby snadného rozšíření následkem rychle rostoucího počtu uživatelů a umožňuje vznik nových služeb, jako je WiFi, VoIP a IPTV. Síť jsme postavili souběžně s provozem staré sítě. To znamenalo nulové prostoje a postupné zavádění nových aplikací, serverů a koncových stanic bez ovlivnění stávajících služeb. Přínosem je také systém managementu a kontroly sítě, která umožňuje snadnou konfiguraci sítě založené na základě analýzy "reálného světa".

Hlavní cíle výstavby nové sítě:

  • a) Snížení nákladů
  • b) Nižší spotřeba elektrické energie
  • c) Škálovatelnost
  • d) Nové služby
  • e) Dlouhodobá ROI