Cinema Time

Nabídka reklamy v kině Cinema Time

V dnešním světě plném nejrůznějších reklam je stále těžší předat zákazníkovi svůj vzkaz. Připravit takovou formu sdělení, kterého si potenciální zákazník všimne, bude ho vnímat pozitivně a utkví mu v paměti, je cílem každého zadavatele reklamy. Proto hledají alternativní řešení.

Reklama v kině

Reklama v kině je prakticky stejně stará jako kino samotné. Vzhledem k popularitě kina ji odbornicí stále považují za jednu z nejúčinnějších možností jak příjemce efektivně zasáhnout. Diváci jsou předem srozuměni s tím, že před filmem budou reklamy a mnozí se na ně dokonce těší. Nespornou výhodou je fakt, že divák nemůže reklamu přepnout ani vypnout. Jakmile se v sále setmí a na plátně se objeví reklamní spot, nic jiného neruší pozornost diváků. Výsledkem je vysoké procento diváků, kteří si vybaví reklamu po prvním zhlédnutí. Podle průzkumů to je až 70 %. Díky tomu patří tato forma reklamy k nejefektivnějším nástrojům komunikačního mixu.

On Screen reklama

Reklama on screen zahrnuje reklamní spoty, které se pouštějí na plátno před začátkem promítání filmů. Ve světovém měřítku je kinoreklama čím dál kreativnější a zábavnější. Svou povahou je velmi podobná televizní reklamě. Ostatně významná část reklam do kin vzniká adaptací televizního spotu. Zadavatelé nicméně nepouštějí 10 nebo 30 sekundové spoty jako v televizi, nýbrž využívají délky spotů více než 60 sekund. Delší stopáž ve spojení s obrovským plátnem a kvalitním zvukem umožňuje rozvinout zábavnější, dramatičtější a imaginativnější příběhy.

Výhody reklamy v kině Cinema Time

  • exkluzivní cílová skupina návštěvníků mezinárodního letiště
  • vysoká zapamatovatelnost
  • divák reklamu očekává, je příjemně naladěn
  • reklamu nelze vypnout ani přepnout
  • divák není rušen jinou činností
  • obraz v nadživotní velikosti
  • prostorový zvuk

Kapacita kina Cinema Time: 102 místa

Otevřeno denně od 10:00-24:00 hodin