Cinema Time

Ceník On Screen

Reklamní spoty se vysílají na plátně v reklamním bloku před začátkem a po skončení filmového představení. Vysoká zapamatovatelnost a akceptace filmovým divákem. Garance exkluzivity klienta v daném segmentu.

StopážFrekvence/denCena/denCena/týden
60 s.20/den   800 Kč5.600 Kč
90 s.20/den1.300 Kč9.100 Kč

Jaké formy reklamního sdělení zvolit? Volba té nejvhodnější je na vás. Prezentační spot, netradiční grafika, animované slogany nebo logotyp jsou jen malým výčtem z řady možností prezentace v rámci nového projektu Cinema Time.

Sledování efektivity kinoreklamy

V rámci sledování efektivity kinoreklamy výzkum zkoumal, kolik reklam si divák z reklamního bloku vybavil a přesně popsal.

Nejvíce respondentů si vybavilo dvě reklamy (30,2 % respondentů), téměř čtvrtina respondentů si pamatovala tři reklamy (23,9 %). Čtyři a více reklam dokázalo popsat 18,2 % návštěvníků kina. Znamená to, že alespoň jednu reklamu z bloku si pamatuje 77 %, dvě a více pak 72 % respondentů.

Výzkum se také zaměřil na vnímání kinoreklamy divákem.

  • 37 % respondentů uvedlo, že reklama v kině je přesvědčivá, to znamená, že pozitivně mění vztah k výrobku
  • 15 % respondentů kinoreklama zaujala
  • 37 % si ji dokáže vybavit
  • 11 % respondentů ji neregistruje

Společnost TNS FACTUM na základě svých předchozích zkušeností s ostatními typy médií došla k závěru, že „kino plní roli mediálního nosiče nadprůměrně“.

ZDROJ RMB CZECH ARCONA